>

O klubu

Wheelchair Basketball Studánka Pardubice (WBS Pardubice)

 • basketbalový klub vozíčkářů je otevřený všem, které kromě handicapu spojuje především týmový duch a radost z pohybu.
 • Přidej se k nám! Uvítáme každého! A to, že třeba nemáš basketbalové zkušenosti vůbec nevadí, neboť takových je naprostá většina ?

Tréninky jsou:

 • pondělí od 18:30 do 20:00 hod,
 • pátek od 18:30 do 20:00 hod, vždy v tělocvičně ZŠ Studánka.

 

 

WBS Pardubice je nejmladším ze čtveřice basketbalových klubů vozíčkářů v ČR. Myšlenka na založení klubu se zrodila koncem roku 2009. Jedním z impulsů bylo zjištění, že v regionu prakticky neexistuje možnost sportovního vyžití pro vozíčkáře a vyjma kolínského sledge hokejového týmu neměli vozíčkáři možnost věnovat se pravidelně žádnému kolektivnímu sportu.

WBS Pardubice vznikl za podpory basketbalového klubu BK Studánka Pardubice. Tělocvičnu s nezbytným zázemím poskytla ZŠ Studánka. Se založením klubu byla nápomocna i Česká abilympijská asociace. Rozhodující podíl na vzniku našeho klubu však mají zástupci basketbalových klubů vozíčkářů TJ Meta Praha a především SK Hobit Brno, kteří nám vedle zapůjčení sportovních vozíků poskytli rovněž metodickou podporu, včetně možnosti sbírat zkušenosti na jejich trénincích.

Cílem našeho snažení je vybudování týmu, který se v krátké době zapojí do národních i zahraničních soutěží, bude se účastnit exhibicí a charitativních akcí. Druhým úkolem je zajistit pro tento tým odpovídající materiální vybavení.

Od samotného vzniku provází klub nebývalý zájem nejen basketbalové veřejnosti. Tréninků se často účastní diváci a možnost vyzkoušet si basketbal na vozíku využívají bývalí i současní basketbalisté, a to včetně extraligových hráček. Dochází tak k úžasným setkáním i vzniku nových přátelství. Již toto jsou skutečnosti potvrzující smysluplnost našeho počínání.

Za účelem zajištění chodu klubu bylo založeno občanské sdružení Wheelchair Basketball Studánka Pardubice

Hlavními úkoly sdružení Wheelchair Basketball Studánka Pardubice jsou zejména:

 1. Podporovat přípravu tělesně postižených sportovců v basketbale, a to v oblasti
  • Ekonomické
  • Metodické
  • Organizační
 2. Vytvářet podmínky pro využití volného času lidí s tělesným postižením a zapojit je do sportovních a tělovýchovných aktivit. Pomáhat tak lidem s fyzickým postižením při jejich integraci do společnosti. Pomáhat jim při snaze o dosažení kvalitního, důstojného a aktivního života.

Podporují nás

Národní sportovní agentura
Pardubický kraj
Město Pardubice
Anděl na kolech
Jork reality
Česká basketbalová federace

city-zen
Základní škola Studánka
Nadace Šmidberských
Maxim Ponomarenko